Skjåk Trelast AS har levert trelast til flere mindre bruprosjekter, deriblant en utleggsbru i vakre Tundradalen i Skjåk.

Selv om klimaet i Skjåk generelt sett er veldig tørt, er det viktig å bruke materialer med topp kvalitet når et bygg skal plasseres i et værhardt miljø over ei fjellelv.

Flaten Bygg AS, som fikk oppdraget med å bygge brua, er en kvalitetsbevisst håndverksbedrift som vet hvilke krav som stilles til solide byggverk. Derfor valgte bedriften Skjåk Trelast AS som leverandør av trelast til utleggsbrua.

Dette er materialene som Skjåk Trelast har levert i forbindelse med prosjektet: