Skjåk Trelast leverer flis til fyring som er svært godt egnet til fjernvarmeanlegg og andre anlegg som er basert på biovarme.

Brenselflisen blir produsert av furu fra Norges mest nedbørsfattige kommune, Skjåk. Flisa er helt uten tilsetningsstoffer.

Tørt trevirke bidrar til at kvaliteten på fyringsflis fra Skjåk Trelast er meget god, og brenselsflisen fra Skjåk har bare 15 – 20 % fuktighet.

God kvalitet bidrar til god brennverdi, lite aske, marginal driftsstans og effektive fyringsanlegg.

I tillegg kan vi også levere sagflis, kutterflis og bark.


Dykk leverer tørr flis med jamn storleik og lågt innhald av finstoff, særleg den flisa som har gått gjennom skivehoggaren dykk har sjølv. Dette gjer at vi aldri har driftstopp pga klumpar, stikker ol i flisa. Det gjev også god forbrenning og lite oske.

Hallvard Helland, daglig leder Lom Biovarme