Skjåk Trelast produserer et stort utvalg av ulike produkter. Alt av trelast blir produsert av kortreist, norsk malmfuru fra Skjåk og Nord-Gudbrandsdalen.

God tilgang på sentvoksende furu som er malmrik, tett og massiv, gir oss mulighet til å produsere materialer med ypperlig kvalitet.