Innvendig veggpanel med skråkant - også kalt Skjåkpanel