Annen Trelast - laftetømmer brukt på Billingen Seterpensjonat