håndbarking av tømmer ved sagbruket til skjåk trelast