For mange er en laftet hytte den store hyttedrømmen. Da er det ekstra trivelig å bidra til at drømmer blir oppfylt.

Skjåk Trelast AS har opp gjennom åra bidratt til at mange hyttedrømmer er blitt oppfylt. En hytte går gjerne i arv i mange generasjoner. Da er det viktig at materialene er av skikkelig kvalitet, slik at du slipper å bekymre deg over om barnebarna må overta en rønne med dårlig tømmer.

har levert byggevarer til mange eneboliger, men det er ekstra stas når vi får anledning til å levere laftetømmertakåser i malmfuru og andre materialer fra egen skog til eneboliger som dette.

Det er Flaten Bygg AS som hadde oppdraget med å sette opp denne hytta i Skjåk. Med behov for blant annet kvalitetstømmer og takåser i solid malmfuru med ulike lengder, var Skjåk Trelast AS et naturlig leverandørvalg for Flaten.

Dette er noe av det vi har bidratt med:

  • Laftetømmer
  • Takåser
  • Gulv
  • Diverse veggpanel
  • Listverk