Bolig der det er brukt Dobbelfals kledning fra Skjåk