Tømmer som ligger utenfor sagbruket til Skjåk Trelast